Gemeente Nunspeet

Detachering beleidsadviseur sport en welzijn

In verband met een aantal grote sport- en welzijnsprojecten die tegelijk liepen, ontstond behoefte aan inbreng van specialistische kennis en extra ondersteuning. Middels het detacheren van een van haar experts als beleidsadviseur, heeft Drijver en Partners invulling kunnen geven aan deze behoefte. 
De primaire taakgebieden van de beleidsadviseur waren de doorontwikkeling van het gemeentelijke Sportbedrijf, accounthouderschap van het Sportbedrijf en ondersteuning op andere sportprojecten en de verdere uitwerking van toekomstscenario’s voor het Kulturhus (gemeenschapsvoorziening / multifunctionele accommodatie) te Elspeet.