Boskoop

Een nieuw openluchtzwembad in Boskoop?

De gemeente Alphen aan den Rijn beschikt over vier zwembaden. Op verzoek van de gemeente heeft Drijver en Partners de kansen voor het realiseren van een openluchtzwembad in Boskoop onderzocht d.m.v. een quick scan, waarbij:

  • een raming van het potentiele verzorgingsgebied en het bezoekersaantal van een buitenbad in Boskoop is gemaakt;
  • een passende configuratie is bepaald;
  • een investeringskosten en exploitatieraming is gemaakt
  • de consequenties van nieuwbouw voor het bezoekersaantallen van bestaande baden binnen de gemeente zijn bepaald.

Drijver en Partners heeft tevens onderzoek gedaan naar de wijze waarop de exploitatie van de twee buitenbaden toekomstbestendig kan worden gemaakt.

Plaats
Boskoop

Vakgebieden

Diensten