Gemeente Beek

Evaluatie sportlandgoed de Haamen

In de gemeente Beek, tussen de kernen Beek en Neerbeek, ligt sportlandgoed De Haamen. Sportlandgoed De Haamen is de thuisbasis van Beekse verenigingen. Naast het aanbod van verenigingen heeft De Haamen oog voor alle inwoners van gemeente Beek en omstreken. Met de geboden voorzieningen kunnen ook ouderen en mensen met een beperking bewegen, elkaar ontmoeten en recreëren.
Sinds de oplevering van de buitensportaccommodaties van Sportlandgoed De Haamen verzorgt stichting de Haamen in opdracht van de gemeente Beek het beheer en de exploitatie van het landgoed. De overeenkomst heeft betrekking op alle binnen- als buitensportaccommodaties van het sportlandgoed, de voetbalvelden in de kernen Spaubeek en Genhout, drie gymzalen en het evenemententerrein op landgoed De Haamen.
Bij de vaststelling van de overeenkomst is destijds bepaald dat er na een aantal jaren een evaluatie plaats zou vinden van de in een businessplan vastgelegde afspraken. 

In opdracht van de gemeente Beek heeft Drijver en Partners deze evaluatie uitgevoerd en heeft daarbij een concreet en uitgewerkt advies gegeven over de verbeterpunten ten aanzien van de kwaliteit van de dienstverlening en klanttevredenheid, de beste wijze van organisatie en de meest optimale exploitatie om de ambities en taken vorm te geven.

De gemeente Beek heeft de aanbevelingen in de rapportage overgenomen door een kwartiermaker / interim directeur bestuurder aan te stellen verantwoordelijk voor specifieke taken waardoor de ambities en de verdere ontwikkeling van sportlandgoed De Haamen tot uitvoering gebracht worden. 

Plaats
Gemeente Beek

Vakgebieden

Diensten