Gemeente Aalsmeer

Financieel onderzoek sportbedrijf

Namens de gemeente Aalsmeer beheert en exploiteert Exploitatie Sportaccommodaties Aalsmeer (ESA) diverse (sport)accommodaties. Daarnaast is ESA ook medeverantwoordelijk voor uitvoering van het Sport en Beweegbeleid en werkt hiervoor samen met Team Sportservice Aalsmeer, de verenigingen en andere partijen.

ESA en de gemeente Aalsmeer willen gezamenlijk toewerken naar nieuwe afspraken over de wijze waarop de exploitatiebijdrage wordt vormgegeven (verdeling, hoogte, inflatiecorrectie en looptijd).
Om tot weloverwogen keuzes te komen, is Drijver en Partners gevraagd onderzoek te doen naar de huidige opbouw van de financiële exploitatie van ESA en de daarbij behorende verdeling van de exploitatiebijdrage. 

Voor dit onderzoek heeft Drijver en Partners de kengetallen (bezoekersaantallen, bezettingsgraad, omzet- en kostenniveaus en personele inzet) in de huidige exploitatie van ESA in beeld gebracht en deze vergeleken met soortgelijke sportbedrijven. De onderzoeksresultaten bieden de grondslagen voor de toe te kennen exploitatiebijdrage, in totaliteit en op accommodatieniveau.

Plaats
Gemeente Aalsmeer

Vakgebieden

Diensten