Gemeente Zutphen

Financiële doorlichting sportbegroting en sportbedrijf

Voor het verkrijgen van duidelijkheid in de financiële situatie van het gemeentelijk sport- en accommodatiebedrijf heeft de gemeente Zutphen aan Drijver en Partners gevraagd om een integrale financiële doorlichting uit te voeren. 

Onderzoeksvragen

Voor de uitvoering van sporttaken heeft de gemeente het Zutphens Sport- en Accommodatiebedrijf (ZSA) opgericht. De gemeente is 100% eigenaar. Bij de afsluiting van het boekjaar waarin het sportbedrijf is opgericht en vervolgens het opstellen van de meerjarenbegroting loopt de gemeente aan tegen onduidelijkheid over de gemeentelijke budgetten en een sterk veranderde financiële werkelijkheid als gevolg van sterk gestegen energielasten (en inflatie in het algemeen). 

Voor het verkrijgen van duidelijkheid in de financiële situatie van het sport- en accommodatiebedrijf heeft de gemeente de volgende onderzoeksvragen opgesteld:

  • In hoeverre sluit de praktijk binnen het sport- en accommodatiebedrijf aan op de uitgangspunten zoals verwoord in het raadsbesluit en onderliggende businesscase?
  • Waar zitten eventuele verschillen en hoe zijn die te verklaren? Wat betekent dit voor de jaarlijkse exploitatiebijdrage? 
  • Welke financiële uitgangspunten wil de gemeente hanteren om de begroting van het sport- en accommodatiebedrijf realistisch te maken? Welke onduidelijkheden moeten hiervoor worden verhelderd?

Met onderzoek de sport-gerelateerde kostenplaatsen in beeld

Het onderzoek bestond uit een kwalitatieve én kwantitatieve beoordeling van de huidige situatie in relatie tot de startpositie. Met een integrale financiële doorlichting van het sport- en accommodatiebedrijf zijn de relevante kostenplaatsen in de gemeentebegroting vóór en ná oprichting van het sportbedrijf in beeld gebracht. Op basis van de bevindingen zijn realistische aanbevelingen gegeven, onder andere hoe de kosten en baten van het sportbedrijf in balans gebracht kunnen worden.

Meer weten over onze dienstverlening en specifiek wat we kunnen betekenen op het gebied van onderzoek en advies? Lees hier meer.

Plaats
Gemeente Zutphen

Vakgebieden

Diensten