Gemeente Krimpenerwaard

Beleidsplan sportaccommodaties Krimpenerwaard

De gemeente Krimpenerwaard is recent ontstaan door een samenvoeging van vijf gemeenten. Uit een eerdere inventarisatie van de sportaccommodaties is gebleken, dat er qua eigendom, beheer en exploitatie grote verschillen tussen dezelfde soorten voorzieningen bestaan. Dat brengt een aantal dilemma’s met zich mee. Daarom wenste de gemeente om te komen tot een samenhangend sportaccommodatiebeleid. Dat beleid had betrekking op de binnensportaccommodaties, de zwembaden en de sportparken.

Allereerst is een analyse van de bestaande situatie gemaakt. Bij de binnensport is daarbij ingegaan op het aanbod, de bezetting, het eigendom, het beheer, de tarieven, de onderhoudsstaat, de personele inzet en de exploitatiekosten. Op basis hiervan zijn toekomstige beleidskaders geformuleerd. Daarbij ging het ook om de verhouding tussen de vraag naar en het aanbod van de binnensportvoorzieningen.

Om het draagvlak zo groot mogelijk te maken is tijdens het onderzoek met een groot aantal gebruikers van de accommodaties gesproken. Daarnaast hebben verschillende bijeenkomsten plaatsgevonden, waarin de bevindingen zijn teruggekoppeld.

Resulterend in een Sportaccommodatie plan dat in juli 2019 is aangenomen door de gemeenteraad, met de voorwaarde dat de uitgangspunten voor voetbal nader uitgewerkt worden.

Plaats
Gemeente Krimpenerwaard

Vakgebieden

Diensten