Belgiƫ, Aalst

Globale investeringsraming nieuwbouw zwembad en beheersvorm

Het SportAg Aalst is een autonoom gemeentebedrijf dat verantwoordelijk is voor het beheer en de exploitatie van de sportinfrastructuur in Aalst. Zij is voornemens om een nieuw zwembad te realiseren.

Vanwege een subsidiecall in Vlaanderen heeft het ISB aan Drijver en Partners gevraagd o.a. de gemeente Herentals te begeleiden in de subsidieaanvraag. Het SportAg had voor dit project een concept exploitatieplan opgesteld, welke aan Drijver en Partners werd voorgelegd ten behoeve van het subsidiedossier. Eind 2016 liepen er feitelijk 3 trajecten tegelijkertijd in Aalst;

  • De subsidieaanvraag
  • Een concurrentiedialoog met 6 kandidaten
  • De RUP (Ruimtelijk uitvoeringsprogramma)

Een onderdeel van de subsidieaanvraag was het schrijven van een business plan c.q. plan van aanpak. Bij het doornemen van het concept bleek de investeringsraming niet voldoende gespecificeerd en werd er niet voldoende gekeken naar de gevolgen voor de exploitatielasten. Drijver en Partners heeft een globale investerings- en exploitatieraming raming opgesteld.

Ten aanzien van het ontwikkelingsproces konden verschillende keuzes worden gemaakt in aanbestedingsvorm, die mede gevolgen hadden voor het tijdspad. De gemeente is onder leiding van een jurist een concurrentie dialoog gestart om een DBFMO aanbesteding te realiseren. Het SportAG is echter van mening de exploitatie van het nieuw te bouwen sportcomplex zelf te kunnen voeren. In opdracht van het SportAg heeft Drijver en Partners een advies gegeven over de beheersvorm.

Plaats
Belgiƫ, Aalst

Vakgebieden

    Diensten