Gemeente Rotterdam

Haalbaarheids-onderzoek indoor atletiekvoorziening Rotterdam

In de gemeente Rotterdam zijn drie atletiekverenigingen actief die hebben aangegeven behoefte te hebben aan een indooratletiekvoorziening. 

In brede zin spelen in Rotterdam meerdere ontwikkelingen een rol waarbij het realiseren van een indooratletiekbaan onderdeel is:

  • met de vaststelling “Masterplan Sportcampus & Park de Twee Heuvels’ is gekozen voor een 8-laans-atletiekbaan inclusief een indooratletiekvoorziening. 
  • plannen voor het ontwikkelen van een Internationale Campus Onderwijs en Sport op de locatie waar Rotterdam Atletiek is gehuisvest. 
  • initiatief atletiekvereniging PAC om te komen tot een eigen indooratletiekvoorziening.

Deze ontwikkelingen impliceert dat er keuzes moeten worden gemaakt en heeft de gemeente Rotterdam aan Drijver en Partners de opdracht gegeven om middels een haalbaarheidsonderzoek onafhankelijk en objectief advies uit te brengen. Hiervoor zijn de verschillende scenario’s uitgewerkt en de hiermee verband houdende kosten- en inhoudelijke aspecten in beeld gebracht. Zoals de reële gebruiksbehoefte, ruimtelijke ordening, investeringskosten en exploitatielasten.

Het onderzoek heeft geresulteerd in een rapportage, op basis waarvan de gemeente Rotterdam een goed onderbouwd besluit kan nemen over een toekomstig indooratletiekvoorziening.

Plaats
Gemeente Rotterdam

Vakgebieden

Diensten