Zwammerdam

Haalbaarheids­onderzoek nieuwbouw bewegingscentrum­

De locatie in Zwammerdam van zorginstelling Ipse De Bruggen biedt de cliënten meerdere voorzieningen, waaronder een bewegingscentrum. De accommodatie is verouderd en in dat licht heeft men behoefte aan een onderzoek naar de haalbaarheid van een nieuw bewegingscentrum. Daarbij ging het vooral om een beschrijving van de configuratie en een investeringsraming.

Na een analyse van het bestaande voorzieningenaanbod, activiteitenaanbod en gebruik zijn drie scenario’s uitgewerkt. Die scenario’s zijn opgesteld aan de hand van resultaten van meerdere werksessies met diverse betrokkenen. Voor elk scenario is de basisconfiguratie bepaald en zijn de investeringskosten geraamd. Daarnaast is op aanvullende, innovatieve bewegingsconcepten ingegaan. Tevens is aandacht besteed aan de extra mogelijkheden op het gebied van duurzaamheid en de verbinding van het bewegingscentrum met de buitenruimte.

De rapportage is afgesloten met de belangrijkste conclusies en aanbevelingen, die vervolgens in een sessie met de diverse betrokkenen zijn gedeeld.

Plaats
Zwammerdam

Vakgebieden

Diensten