Gemeente Zwolle

Haalbaarheidsstudie toekomst WRVZ-hallen

De gemeente Zwolle is eigenaar van de WRZV-hallen, die in 1987/1988 zijn gerealiseerd. Sinds de opening worden de hallen door Stichting Sporthallen WRZV (SSW) geëxploiteerd. De WRZV-hallen hebben een belangrijke functie voor het onderwijs en diverse sportverenigingen, maar de accommodatie is in bouwkundig, installatietechnisch, logistiek en functioneel opzicht gedateerd. Dit heeft mede tot gevolg, dat enkele belangrijke huurders naar alternatieven zoeken. Dat heeft niet alleen gevolgen voor de exploitatie van de WRZV-hallen, maar ook voor de overige binnensportaccommodaties in Zwolle. De capaciteit van de hallen is nodig om de bestaande behoefte te kunnen ‘onderbrengen’.


Gezien het voorgaande heeft de gemeente aan Drijver en partners gevraagd een haalbaarheidsonderzoek te doen naar de toekomst van de WRZV-hallen. Daarbij zijn verschillende scenario’s  uitgewerkt, namelijk renovatie van de huidige accommodatie en nieuwbouw op de huidige of een andere locatie.

Het onderzoek heeft zich niet alleen gericht op de afweging tussen de drie locaties van de WRZV-hallen. Daarnaast is ook de optimale beheerconstructie vormgegeven en een beheer- en exploitatieplan opgesteld.

Plaats
Gemeente Zwolle

Vakgebieden

Diensten