Gemeente Ede

Haalbaarheidsstudie verplaatsing cultuurcentrum Cultura

Cultura is hét cultuurcentrum in Ede en omgeving met een breed cultuuraanbod. Het centrum biedt naast theater ook educatieve en creatieve functies, een bibliotheek, filmhuis, dans, muziek en vergaderfaciliteiten aan. Verder zijn er informatieve functies voor toerisme en historie van Ede gehuisvest.

In opdracht van de gemeente Ede is een haalbaarheidsonderzoek uitgevoerd naar inpassing van Cultura op de locatie ‘Achterdoelen’. Deze vraag is ontstaan naar aanleiding van de huidige leegstand in de Achterdoelen. Het faillissement van V&D, en het vertrek van de Albert Heijn heeft ertoe geleid dat het winkelpand grotendeels leegstaat. Het scenario draagt bij aan de wens van de gemeente om het centrum compacter te maken.

Het verdichten van het centrum zal een impuls krijgen als Cultura een meer centrale positie in het centrum heeft. De veronderstelling is dat de ontwikkeling ook voor Cultura veel kan opleveren. Het cultuurcentrum heeft op deze nieuwe plek in het centrum veel potentieel. Doordat functies dichterbij elkaar komen te liggen kunnen deze een versterkende werking hebben. Aangrenzende horeca zal een positief effect hebben op het verblijf van de bezoeker in het stadscentrum.

De uitkomsten van de eerste verkenningen bieden inhoudelijk voldoende onderbouwing voor het college van B&W om opdracht te geven voor een vervolgonderzoek. Uit dit onderzoek – een integrale financiële haalbaarheidsstudie - moet blijken welke financiële effecten in de breedste zin optreden bij verplaatsing van Cultura. Het vervolgonderzoek omvat meerdere aspecten:

  • vastgoed en huisvesting, waaronder uitwerking van de vraag: huur of aankoop van de nieuwe locatie;
  • investeringskosten voor de vernieuwbouw van de nieuwe locatie;
  • effecten op de exploitatie van Cultura (baten en lasten).

Plaats
Gemeente Ede

Vakgebieden

Diensten