Gemeente Lingewaard

Harmonisatie tarieven Lingewaard

In opdracht van gemeente Lingewaard heeft Drijver en Partners een voorstel gedaan voor de harmonisatie van de huurtarieven van het maatschappelijk vastgoed. 
Om tot het voorstel te komen zijn per accommodatie, de functie; het gebruik; het huurtarief; eventuele subsidies; de exploitatie, het verdienmodel en de kostprijs in beeld gebracht. Tevens is onderscheid gemaakt tussen sociaal culturele accommodaties, binnensportaccommodaties en buitensportaccommodaties. Daarnaast zijn de voor de gemeente Lingewaard belangrijke uitgangspunten: gelijkheid, eenvoud, transparantie en betaalbaarheid meegenomen in het voorstel harmonisatie van de huurtarieven.

Plaats
Gemeente Lingewaard

Vakgebieden

Diensten