Gemeente Papendrecht

Herijking tarieven buitensport

Drijver en Partners is eerder betrokken geweest bij het ontwikkelen van een beleidskader voor kunstgrasvelden in de gemeente Papendrecht. Bij de ontwikkeling van dit beleidskader is behoefte ontstaan om de tarieven in de buitensport nader te herijken. 

Het gaat om het herijken van de tarieven voor voetbal (natuurgrasvelden, wetravelden, hybridevelden en kunstgrasvelden), voor korfbal (kunstgras) en het handbal asfaltveld.

 

Drijver en Partners is gevraagd een voorstel uit te werken voor de herijking van tarieven, rekening houdend met de uitgangspunten:

  • transparante en evenwichtige tarieven voor de verschillende veldtypes, waarbij er een logische afstemming is met de exploitatiekosten en tot op zekere hoogte met de bespelingsmogelijkheden (belasting in uren) en tarieven elders (benchmark).
  • dat wijzigingen bij voorkeur voor de gemeente budget neutraal zijn. 

De opdracht bestond uit de volgende stappen:

  • analyseren van de exploitatiekosten bij de gemeente en op basis van normberekeningen
  • inventariseren benchmark tarieven
  • inzicht verkrijgen in onderhoudscontract kunstgrasveld
  • voorstel nieuwe tarieven opstellen en toelichten
  • identificeren van aandachtspunten bij het aanpassen van de huidige overeenkomsten met verenigingen.

Ons voorstel met nieuwe tarieven voor de buitensport is positief ontvangen. Op basis daarvan zijn we gevraagd te adviseren bij het vastleggen van de tarieven in de overeenkomsten met de verenigingen.

Plaats
Gemeente Papendrecht

Vakgebieden

Diensten