Gemeente Maasgouw

Implementatie exploitatie en beheer nieuwe MFC te Wessem

De gemeenteraad van Maasgouw heeft besloten om voor de kern Wessem een multifunctioneel centrum (MFC) te laten ontwikkelen en te laten bouwen. Binnen deze MFC zal tevens het verenigingsleven, dat nu geaccommodeerd wordt door De Harmoniezaal, ondergebracht worden.
Daar de Harmoniezaal commercieel wordt geëxploiteerd, heeft het college van B&W besloten om in het verlengde van het raadsbesluit te onderzoeken of commerciële huur van de horeca van het nieuwe MFC mogelijk is. 

Drijver en Partners heeft dit onderzoek uitgevoerd door een tweetal exploitatieramingen te maken (2 varianten) en door te adviseren over de best mogelijke beheersvorm voor de nieuwe accommodatie. 
 

Plaats
Gemeente Maasgouw

Vakgebieden

Diensten