Gemeente Nieuwkoop

Inspiratiesessie met de gemeenteraad

De gemeente wil de uitwerking van mogelijke toekomstscenario’s voor haar sportvoorzieningen in een breed perspectief plaatsen, waarbij niet alleen wordt gekeken naar de bezetting van de accommodaties en de kosten van instandhouding, maar ook naar toekomstbestendigheid, de functie van de accommodaties in het sociale domein, synergie en combinatiemogelijkheden, participatiekansen en wijze van beheer.

Het doel van de sessie is:

  1. inzicht in welke sportfuncties de gemeente Nieuwkoop nu heeft;
  2. inzicht in de sportfuncties in de directe omgeving van de gemeente Nieuwkoop (omgevingsanalyse);
  3. inzicht in de trends en ontwikkelingen in sportgebruik en sportdeelname;
  4. inzicht in de trends en ontwikkelingen in de verschillende mogelijke beheervormen;
  5. welke kansen of belemmeringen er zijn voor de gemeente Nieuwkoop om efficiënt en innovatief met haar maatschappelijk vastgoed om te gaan (een “foto” van de huidige situatie);
  6. gezamenlijk vaststellen van kaders voor een verdere uitwerking (plan van aanpak).


De sessie is door Drijver en Partners voorbereid en uitgevoerd in samenspraak met de verantwoordelijke wethouder en de beleidsambtenaar Sport. 

Plaats
Gemeente Nieuwkoop

Vakgebieden

Diensten