Gennep

Interim bedrijfsleider sportcentrum Pica Mare

Sportcentrum Pica Mare is gelegen in de kern van Gennep. Naast twee sporthallen en huisvest de accommodatie tevens een 25-meter zwembad met recreatieve elementen. Daarnaast zijn alle gymzalen in beheer. De accommodaties zijn eigendom van de gemeente Gennep maar worden geëxploiteerd door Vebego Facility Solutions.

In verband met het vertrek van de zittende bedrijfsleider heeft Vebego Facility Solutions aan Drijver en Partners gevraagd om tijdelijk invulling te geven aan deze functie. 

Naast de verantwoordelijkheid voor de operationele uitvoering en aansturing van het team van het sportcentrum, bestaat deze opdracht ook uit het verder ontwikkelen en optimaliseren van de bedrijfsvoering en het ter hand nemen van een aantal complexe dossiers (zoals een toekomstvisie en onderhoud).

Plaats
Gennep

Vakgebieden

Diensten