Kronenberg

Interim bestuurder Stichting Grandorse

De hippische zone Grandorse in de gemeente Horst aan de Maas is een unieke zone waarin de paardenbranche, ondernemers en overheid samenwerken om topsport en de breedtesport te faciliteren en te ontwikkelen. Stichting Grandorse voert de agenda voor de hippische evenementenzone van Grandorse en zorgt voor het beheer en onderhoud van dit hippische gebied.
De gemeente heeft de nadrukkelijk wens stichting Grandorse te professionaliseren om zo tot een gezamenlijk gedragen visie voor de toekomst te komen en een kwaliteitsslag in de ‘werkorganisatie’ te realiseren. 
Hiervoor heeft de gemeente een onafhankelijke interim bestuurder van Drijver en Partners aangesteld verantwoordelijk voor:

  • De organisatorische aansturing van stichting Grandorse
  • Het opstellen van een strategisch plan voor korte en middellange termijn (beheeradvies)
  • Starten met het oplossen van geïnventariseerde actiepunten
  • Bedrijfsvoering in lijn met de nieuw vastgestelde werkprocessen
  • Starten van een financieel gezonde exploitatie van de stichting Grandorse (verhuur, evenementen, sponsoring; operationele uitvoeringsorganisatie; onderhoud terrein en faciliteiten; bewaking en verantwoording van kosten, projectgelden en subsidies)
  • Definitief borgen van de aansturing van Grandorse voor de periode van 3 tot 5 jaar.
     

Plaats
Kronenberg

Vakgebieden

Diensten