Gemeente Gorinchem

Interim directie en exploitatie Schouwburg De Nieuwe Doelen

De gemeente Gorinchem beschikt met Schouwburg De Nieuwe Doelen over een goed geoutilleerd theater met 550 zitplaatsen. De functie betreft primair een faciliteit voor podiumkunsten waaronder professionele voorstellingen, podium voor amateurgezelschappen en sociaal-culturele verhuringen.

Het theater wordt momenteel geëxploiteerd door Stichting De Nieuwe Doelen. De stichting heeft echter besloten haar activiteiten per 31 mei 2015 te beëindigen wegens de slechte financiële situatie, mede onder invloed door verdere verlaging van de subsidie door de gemeente Gorinchem.

De gemeente Gorinchem heeft in haar Toekomstplan Stadspodium de speerpunten in het cultuurbeleid benoemd met betrekking tot het stadspodium en de buitenpodia, Huis van inspiratie, cultuureducatie en spreekkamer. Er zijn drie theaters in Gorinchem met een verschillend profiel. Het gaat om cultuur voor en door Gorinchem, ook cultuureducatie, een samenwerkingsconcept rondom de stadspodia.

De podia en het hele culturele veld zijn sinds 2013 in gesprek met elkaar om te komen tot verbindingen en 'mix producten'. De gemeentelijke rol is hierbij regisserend en faciliterend maar het culturele veld moet het zelf invullen. De uitwerking hiervan neemt nog enige tijd in beslag.

Gezien het feit dat de stichting De Nieuwe Doelen haar activiteiten per 31 mei 2015 heeft beëindigd, was de gemeente nu op zoek naar een exploitant die het theater tijdelijk kan exploiteren voor de periode van 1 juni 2015 tot 1 juni 2017.

Na een preselectie is aan Drijver en partners gevraagd om middels haar Stichting Tijdelijke Exploitatie de exploitatie van de schouwburg op zich te nemen.

Plaats
Gemeente Gorinchem

Vakgebieden

Diensten