Gemeente Den Haag

Interim exploitatiemanager

Als 'Manager Exploitatie' is de interim manager verantwoordelijk voor het gebruik en de bezetting van de sportaccommodaties (zwembad, sporthal en sportparken) in de Haagse wijken. Zij zorgt ervoor dat het sportaanbod voor de doelgroepen in de wijken wordt geformuleerd en ontwikkeld en afgestemd op hun behoeften. Tevens zorgt zij voor een gezonde exploitatie van de sportaccommodaties en stuurt op een
goede bezettingsgraad.

In Den Haag wordt er sinds kort gewerkt met het principe 'Wijkgericht werken'. Dit brengt ten opzichte van de huidige manier van werken een aantal grote veranderingen met zich mee. De uitdaging als Manager Exploitatie is ervoor zorgen dat een bijbehorende nieuwe werkwijze wordt ontwikkeld en daadwerkelijk geïmplementeerd, inclusief verbeteringen in het kader van efficiency en veiligheid. De interim manager combineert de dagelijkse leiding en aansturing met het vormgeven van de nieuwe organisatie, passende randvoorwaarden en het op een andere manier (samen)werken.

Zij geeft direct leiding aan drie teamhoofden en indirect aan ca. 100 tot 150 medewerkers in de salarisschalen 3 t/m 12 en zorgt onder andere ook voor:

  • het inrichten en (deels) uitvoeren van het personeelsbeleid, 
  • het bevorderen van nauwe samenwerking met de collega’s van de sector Sport en andere sectoren van de gemeente Den Haag, 
  • coaching, stimulering en begeleiding van teamhoofden bij het ontwikkelen van teams,
  • het vormgeven van bedrijfsmatig beheer en een veilig werk- en gebruikersklimaat in accommodaties,
  • sturing op resultaten en optimalisering van de bezettingsgraad en het rendabel gebruik van middelen en mensen,
  • dat het beleid Sportvoorzieningen wordt uitgevoerd, mede door het samenstellen en realiseren van het jaarplan waarmee de sector 'Sport ambities' daadwerkelijk worden vormgegeven,
  • de inrichting van de afdeling met daarbij behorende processen, procedures en systemen.

Plaats
Gemeente Den Haag

Vakgebieden

Diensten