Gemeente Maasgouw

Interim senior accommodatiebeleid

Na een interim periode van 1,5 jaar (ook door Drijver en Partners) is er in 2016 een nieuwe medewerker aangetrokken om de functie van senior-beleidsmedewerker accommodaties te vervullen. Helaas heeft deze medewerker ervoor gekozen om de gemeente na een jaar weer te verlaten en heeft de gemeente Maasgouw aan Drijver en Partners gevraagd om wederom tijdelijk invulling te geven aan deze fulltime functie. Als interim-medewerker Maatschappelijk Vastgoed heeft Janneke Rijksen (in ong. 16-20 uur per week) o.a. de volgende projecten, taken en werkzaamheden uitgevoerd;

  • Begeleiding en afronding clustering buitensportaccommodaties
  • Nieuw huurovereenkomst en afspraken accommodatiebedrijf
  • Contractbeheer, huurovereenkomsten, erfpachtovereenkomsten
  • Harmonisatie afspraken doorvoeren
  • Subsidie afspraken maken, subsidies verstrekken, uitvoeringsafspraken maken

Voor deze verantwoordelijkheden is niet alleen continue afstemming nodig met de portefeuillehouder, maar ook regelmatig met de intern betrokken afdelingen en andere stakeholders zoals bijvoorbeeld raadsleden, stichtingsbesturen, verenigingsbestuurders en inwoners. Na een zorgvuldige sollicitatieprocedure zijn alle werkzaamheden wederom overgedragen aan de nieuwe vaste medewerker.

Plaats
Gemeente Maasgouw

Vakgebieden

    Diensten