Gemeente Bodegraven-Reeuwijk

Interim senior beleidsmedewerker en adviseur Sport

Gedurende een periode van ruim 5 jaar heeft Drijver en Partners op interim basis invulling gegeven aan de functie van Senior medewerker/adviseur Sport (ongeveer 12-20 uur per week). 
In deze rol werd uitvoering gegeven aan het geldende sportbeleid, de contacten met de sportgebruikers en alle lopende zaken. Specifieke taken waren onder andere:

  • het harmonisatieproces opnieuw doorlopen met de buitensportverenigingen en komen tot een gedragen verzelfstandiging van de buitensport 
  • implementatie verzelfstandiging buitensport
  • de verduurzaming van (buitensport)accommodaties en de renovatie van kunstgrasvelden.
  • het actualiseren van de cijfers naar de behoefte aan voetbal- en hockeyaccommodaties en de implementatie van de daaruit voortkomende ontwikkelingen

Plaats
Gemeente Bodegraven-Reeuwijk

Vakgebieden

Diensten