Gemeente Oosterhout

Inventarisatie cultureel vastgoed

De gemeente Oosterhout wil haar cultuurnota actualiseren. Een onderwerp dat in de nota zeker aanbod zal komen is de toekomst van het maatschappelijk vastgoed in de gemeente.

Oosterhout kent tal van, door de gemeente gefinancierde, gebouwen waarin kunst en cultuur worden beoefend. De vraag die in de cultuurnota aan de orde zal komen, is of dit aanbod van voorzieningen nog in de pas loopt met de maatschappelijke vraag. Daarbij dient specifiek aandacht te worden besteed aan de toekomst van De Nieuwe Pannehoef als Huis voor de Amateurs, het speelgoedmuseum en het reeds buiten de cultureel vastgoedportefeuille geplaatste voormalig jongerencentrum.

Drijver en partners heeft het culturele maatschappelijke vastgoed voor de gemeente geïnventariseerd, in perspectief van de te actualiseren cultuurnota. Daarbij is het vastgoed overzichtelijk in beeld gebracht in relatie tot het huidig én toekomstig cultureel gebruik, de bezetting/leegstand van de gebouwen alsmede de instandhoudingskosten alsmede de beheer en exploitatiekosten. Daarnaast zijn trends en ontwikkelingen in beeld gebracht hoe andere gemeenten het cultureel vastgoed hebben georganiseerd en welke ‘best practices’ in de gemeente Oosterhout mogelijk kunnen worden toegepast. Op basis van deze inventarisaties is een advies over een passend aanbod van cultureel vastgoed voor de gemeente Oosterhout opgesteld.

Plaats
Gemeente Oosterhout

Vakgebieden

Diensten