Gemeente Vianen

Inventarisatie en standaardisering verhuur gemeentelijk vastgoed

De gemeente  heeft eigen accommodaties en vastgoed in eigendom die aan verschillende categorieën gebruikers verhuurd of in gebruik zijn gegeven. De accommodaties en vastgoed omvatten zowel sportaccommodaties als woningen, als ook accommodaties ten behoeve van activiteiten voor of met culturele en/of sociaal maatschappelijke doeleinden.

Voor de verhuur van de accommodaties en ruimten is echter geen eenduidige format van een huurovereenkomst beschikbaar. Daardoor zijn grote verschillen tussen huurovereenkomsten voor dezelfde soort accommodaties ontstaan. Overeenkomsten die inmiddels al -lang- lopen, zijn niet aan de actuele situatie aangepast of met soortgelijke verhuurovereenkomsten afgestemd.

De diversiteit in soort contracten, de inhoud daarvan en de beperkte mogelijkheden voor goed contractbeheer noodzaken een inventarisatie, actualisering en update van lopende contracten alsmede tot het opstellen van een vaste format voor een huurovereenkomst ten behoeve van (sport) accommodaties, vastgoed en individuele ruimten in accommodaties.

De gemeente Vianen wil de inventarisatie, actualisatie en het ontwikkelen van een generiek format voor de huurovereenkomsten op korte termijn gerealiseerd hebben. Omdat het project nu in een fase is aanbeland, waarbij specifieke kennis op het gebied van contractbeheer noodzakelijk zijn, heeft de gemeente Drijver en partners opdracht gegeven om dit binnen de gestelde termijn te realiseren.

Plaats
Gemeente Vianen

Vakgebieden

Diensten