Gemeente Beek

Kwartiermaker BMV Spaubeek

De gemeente Beek heeft in haar kern Spaubeek een Brede Maatschappelijke Voorziening (BMV) gerealiseerd. De BMV behuisd onder andere een basisschool, huisartsvoorziening, een gymzaal, scouting, horeca en een voetbalvereniging. Daarnaast wordt de BMV ook gebruikt door andere organisaties en verenigingen. De reguliere horecaruimte wordt verpacht aan een particuliere ondernemer, de voetbalvereniging zal haar eigen sportkantine exploiteren.

Vanuit het sociaal-maatschappelijke aspect “de vitale BMV” wordt het beleidsmatige deel zoveel als mogelijk vanuit de samenleving opgepakt. 

De gemeente Beek heeft Drijver en Partners gevraagd op te treden als kwartiermaker verantwoordelijk voor de invulling van de exploitatie-technische en sociaal maatschappelijk aspecten van de te realiseren BMV. Specifiek betrof dit het uitwerken van de inrichting van de organisatiestructuur en exploitatie (afspraken over het beheer en onderhoud) en de verbinding met het sociale domein en participatie.