Gemeente Horst aan de Maas

Kwartiermaker cultureel centrum ’t Gasthoes

Cultureel centrum ’t Gasthoês is een markant gebouw met een rijk verleden en kent een rijke historie. In 2018 is gestart met het verbouwen van ’t Gasthoês dusdanig dat comfort en duurzaamheid worden samengebracht en de karakteristieke eigenschappen van het pand behouden blijven. In de nieuwe opzet biedt ’t Gasthoês onderdak aan verenigingen en maatschappelijke instellingen en is het ook een fysiek middelpunt én katalysator voor innovatie van het culturele landschap in de gemeente Horst aan de Maas.
Tegelijk met de bouw had de gemeente Horst aan de Maas een adviseur van Drijver en Partners aangesteld als kwartiermaker / interim directeur, verantwoordelijk voor de opbouw van een professionele beheerorganisatie én inrichting van de exploitatie van het nieuwe Gasthoês. In het proces werkte de interim directeur samen met de gemeentelijke projectgroep, gebruikers en met derde partijen wiens kennis en ervaring in het proces betrokken moesten worden. 

Bij het vormgeven van de organisatie én inrichting van de exploitatie was de interim directeur verantwoordelijk voor het verkennen, afstemmen, uitwerken en implementeren van de volgende aspecten:

 • bestuurlijke en beleidsmatige uitgangspunten;
 • statuten en bestuurlijke organisatie;
 • missie en doelstellingen (financieel en maatschappelijk rendement);
 • voorwaarden voor exploitatie en cultureel programma (efficiencymaatregelen);
 • de juridische vormgeving; 
 • de financiële vormgeving –de vermogenspositie, de financiering en de verlies en winstrekening maar ook de relatie met de gemeente als opdrachtgever en subsidieverstrekker
 • personeel en organisatie - de uitgangspunten en randvoorwaarden waaronder nieuwe medewerkers werkzaam kunnen zijn binnen de nieuwe rechtsvorm
 • beheer en exploitatie – inclusief demarcatie
 • inventarisatie risico’s – toetsing op wet- en regelgeving en op risico-inventarisatie gebouwen en installaties.

Bij het managen van omvangrijke processen zoals bij het opbouwen van de organisatie én inrichting van de exploitatie van het nieuwe Gasthoês is er veelal sprake van verschillende krachtenvelden; politiek, technisch, praktisch, economisch, maatschappelijk, etc. Aandachtspunten daarbij zijn bijvoorbeeld de reikwijdte van ondernemersvrijheid en de gevolgen voor belanghebbende. In de visie van Drijver en Partners gaat het bij procesmanagement, vooral om:

 • meervoudig kijken (procesmanagement en partijen);
 • meervoudig handelen (procesmanagement en procesaanpak);
 • meervoudig zijn (procesmanagement en persoonlijke- en organisatieontwikkeling);

waardoor een gedegen en duurzame organisatie kan worden neergezet.

Deze opdracht is gestart in juli 2019. Eind september 2021 zijn de taken van de interim-directeur overgedragen aan de huidige directeur.

Rode draad door de opdracht was het behartigen van de belangen van de nieuw opgezette beheerorganisatie en haar gebruikers binnen de interne organisatie van de gemeente. De verantwoordelijke wethouder zei daarover: “Het feit dat de interne ambtelijke organisatie de interim-directeur soms “lastig” vond, bevestigde voor mij dat ze goed haar werk deed en op kwam voor de gebruikers en exploitatie.”

In het bijzonder zijn we trots op zijn compliment: “Een cultuurgebouw neerzetten is makkelijk, een gedegen organisatie en samenhang binnen de gebruikers creëren is echter een kunst. Elke keer als je ‘t Gasthoês binnenloopt voel je dat het allemaal klopt”. Dit bevestigt dat onze inzet een mooi en gewenst resultaat heeft opgeleverd.

https://www.gasthoes.nl/

Plaats
Gemeente Horst aan de Maas

Vakgebieden

Diensten

Ervaring van de klant

“Een cultuurgebouw neerzetten is makkelijk, een gedegen organisatie en samenhang binnen de gebruikers creëren is echter een kunst. Elke keer als je ‘t Gasthoês binnenloopt voel je dat het allemaal klopt”.