Gemeente Horst aan de Maas

Kwartiermaker cultureel centrum ’t Gasthoes

Cultureel centrum ’t Gasthoês is een markant gebouw met een rijk verleden en kent een rijke historie. Momenteel wordt ’t Gasthoês dusdanig verbouwd dat comfort en duurzaamheid worden samengebracht en de karakteristieke eigenschappen van het pand behouden blijven. In de nieuwe opzet biedt ’t Gasthoês niet alleen onderdak aan verenigingen en maatschappelijke instellingen, maar wordt het ook een fysiek middelpunt én katalysator voor innovatie van het culturele landschap in de gemeente Horst aan de Maas.

Tegelijk met de bouw heeft de gemeente Horst aan de Maas een adviseur van Drijver en Partners aangesteld als kwartiermaker / interim directeur, verantwoordelijk voor de opbouw van een professionele beheerorganisatie én inrichting van de exploitatie van het nieuwe Gasthoês. In het proces werkt de interim directeur samen met de gemeentelijke projectgroep, gebruikers en met derde partijen wiens kennis en ervaring in het proces betrokken moeten worden.

Bij het vormgeven van de organisatie én inrichting van de exploitatie is de interim directeur verantwoordelijk voor het verkennen, afstemmen, uitwerken en implementeren van de volgende aspecten:

 • bestuurlijke en beleidsmatige uitgangspunten;
 • statuten en bestuurlijke organisatie;
 • missie en doelstellingen (financieel en maatschappelijk rendement
 • voorwaarde voor exploitatie en cultureel programma (efficiencymaatregelen);
 • de juridische vormgeving;
 • de financiële vormgeving - de vermogenspositie, de financiering en de verlies en winstrekening maar ook de relatie met de gemeente als opdrachtgever en subsidieverstrekker
 • personeel en organisatie - de uitgangspunten en randvoorwaarden waaronder nieuwe medewerkers werkzaam kunnen zijn binnen de nieuwe rechtsvorm
 • beheer en exploitatie - inclusief demarcatie
 • inventarisatie risico’s - toetsing op wet- en regelgeving en op risico-inventarisatie gebouwen en installaties.

Bij het managen van omvangrijke processen zoals bij het opbouwen van de organisatie én inrichting van de exploitatie van het nieuwe Gasthoês is er veelal sprake van verschillende krachtenvelden: politiek, technisch, praktisch, economisch, maatschappelijk, etc. Aandachtspunten daarbij zijn bijvoorbeeld de reikwijdte van ondernemersvrijheid en de gevolgen voor belanghebbende. In de visie van Drijver en Partners gaat het bij procesmanagement, vooral om:

 • meervoudig kijken (procesmanagement en partijen);
 • meervoudig handelen (procesmanagement en procesaanpak);
 • meervoudig zijn (procesmanagement en persoonlijke- en organisatieontwikkeling);

waardoor een gedegen en duurzame organisatie kan worden neergezet.

Deze opdracht is gestart in juli 2019 en wordt naar verwachting halverwege 2021 afgerond.

https://www.gasthoes.nl/

Plaats
Gemeente Horst aan de Maas

Vakgebieden

Diensten