Gemeente Beek

Kwartiermaker sportlandgoed De Haamen

In het voorjaar 2020 heeft Drijver en Partners in opdracht van de gemeente Beek voor het Sportlandgoed de Haamen een concreet en uitgewerkt advies uitgebracht over de verbeterpunten ten aanzien van de kwaliteit van de dienstverlening, de beste wijze van organisatie en de optimale exploitatie om de ambities en taken vorm te geven.

Naar aanleiding van de aanbevelingen in de rapportage is Drijver en Partners gevraagd de rol van kwartiermaker in te vullen. 
De belangrijkste hoofdtaken van de kwartiermaker bestonden uit:
•    Optreden als interim-bestuurder en locatiemanager
•    Inzichtelijk maken en optimaliseren dienstverlening
•    Structureren en optimaliseren van organisatie en exploitatie
•    Opstellen diverse overeenkomsten
•    Begeleiden werving en selectie lokaal bestuur
 

Plaats
Gemeente Beek

Vakgebieden

Diensten