Gemeente Drimmelen

Marktverkenning sporthal de Rietgors

Het college van de gemeente Drimmelen overweegt sporthal Rietgors, dat in eigendom is van een woningcorporatie, aan te kopen. Om een gefundeerd besluit te kunnen nemen over de aankoop wil de gemeente Drimmelen meer inzicht in de marktpotentie van de sportaccommodatie. 

Drijver en Partners is gevraagd hiervoor een businesscase op te stellen waarmee onderzoeksvragen vanuit de gemeente worden beantwoord. 

Organisatie- en financiéle doorlichting

Het onderzoek bestond uit een inventarisatie en analyse van het eigendom, exploitatie en beheer, het huidige en toekomstige gebruik en bezettingsgraad van de sporthal, het concurrerend aanbod, trends en ontwikkelingen en de bezetting van andere binnensportvoorzieningen in de gemeente Drimmelen.
Het onderzoek is samen met de betrokken partijen uitgevoerd, waarbij gebruik is gemaakt van  persoonlijke interviews en enquêtering. De resultaten van het onderzoek zijn vastgelegd in een rapportage.

De gemeente heeft op basis van de uitkomsten van het onderzoek besloten de sporthal aan te kopen en Drijver en Partners gevraagd haar daarbij te begeleiden.  

Plaats
Gemeente Drimmelen

Vakgebieden

Diensten