Gemeente Zwijndrecht

Nieuwbouw zwembad De Hoge Devel te Zwijndrecht

De gemeente Zwijndrecht heeft besloten om het bestaande zwembad De Hoge Devel door een nieuw bad te vervangen. Om tot dit besluit te komen heeft Drijver en Partners in opdracht van de gemeente onderzoek gedaan naar diverse scenario’s die betrekking hebben op de configuratie van het nieuwe bad.

Het onderzoek bestond uit:

  • een analyse van de huidige situatie wat betreft het aanbod, het bezoek, de bezetting, het animocijfer, de concurrentie, het gemeentelijk sportbeleid en diverse trends en ontwikkelingen;
  • een participatietraject om tot passende scenario’s te komen;
  • nadere uitwerking van de passende scenario’s: het beschrijven van de configuratie, ramingen van de investeringskosten, het te verwachten bezoek , het opstellen van de exploitatiebaten en lasten en het beschrijven van de personele consequenties.
  • een vergelijking van de scenario’s op maatschappelijke en financiële aspecten, alsmede aan aansluiting bij het gemeentelijk sportbeleid. Tevens is op duurzaamheidsaspecten, de beoogde locatie en fiscale aspecten ingegaan.
  • nadere uitwerking van een voorkeurscenario bestaande uit elementen van meerdere scenario’s

Nadat de gemeenteraad op basis van voorgaande een principebesluit had genomen om over te gaan tot nieuwbouw van zwembad De Hoge Hevel is Drijver en Partners gevraagd het complete vervolgproces tot aan de gunning van de opdracht voor realisatie van het zwembad te begeleiden. Dit bestond uit het opstellen van een Programma van Eisen en het maken van een aanbestedingsadvies en een selectie- en aanbestedingsleidraad.

Plaats
Gemeente Zwijndrecht

Vakgebieden

Diensten