Gemeente Valkenburg aan de Geul

Nota sport, bewegen en sportaccommodatiebeleid

In opdracht van de gemeente Valkenburg aan de Geul als adviseur ondersteunen en met kennis en ervaring bijdragen aan de ontwikkeling van de nieuwe nota sport, bewegen en accommodaties. 
Specifieke onderdelen daarbij waren een onderzoek naar:

- de huisvesting van SV Geuldal

- de vitaliteit van voetbalverenigingen.

 

De nieuwe beleidsnota sport en bewegen met de titel Valkenburg aan de Geul Beweegt! is vastgesteld door de gemeenteraad. Hierbij zijn een aantal actiepunten benoemd waarvoor Drijver en Partners eveneens ondersteuning bij de uitwerking bood. Het gaat om:

  • meedenken over en het ontwikkelen van een bijdrageregeling voor buitensportverenigingen voor de verbetering van hun accommodatie.
  • vervolgadvies huisvesting gefuseerde voetbalvereniging

Naast deze vervolgopdrachten, zijn we ook gevraagd algemene ondersteuning te blijven bieden voor overige sport gerelateerde zaken.

Plaats
Gemeente Valkenburg aan de Geul

Vakgebieden

Diensten