Gemeente Harderwijk

Onderzoek binnensport accommodaties Harderwijk

De gemeente Harderwijk beschikt over diverse sportaccommodaties. De gemeente vindt het belangrijk om over voldoende binnensportruimte voor het onderwijs, de sportverenigingen en andere gebruikers te beschikken. Daarbij dient sprake te zijn van een goede afstemming tussen vraag en aanbod. Vooral tijdens de drukste maanden van het jaar worden met name de sporthallen intensief gebruikt. Op sommige momenten is daarbij sprake van kwantitatieve en/of kwalitatieve capaciteitsknelpunten. 
Tegen deze achtergrond heeft Drijver en Partners:
-    De huidige en toekomstige behoefte aan binnensportaccommodatie onderzocht en deze vergeleken met het huidige aanbod. Op basis daarvan zijn enkele knelpunten benoemd.
-    De optie van nieuwbouw van een gemeentelijke sporthal uitgewerkt. Waarbij na het bepalen van de configuratie, ramingen van de investeringskosten en de exploitatiebaten en -lasten gemaakt. Tevens is aangegeven welke bestaande gymzalen daarmee kunnen worden ‘vrijgespeeld’.
-    Twee initiatieven voor nieuwbouw beoordeeld. Daarbij is ingegaan op de beschrijving van de beoogde accommodatie, de locatie, het verwachte gebruik, de organisatie van beheer en exploitatie, de investeringsraming, de exploitatieraming en de beoogde rol van en risico’s voor de gemeente.

Op basis van hiervan zijn conclusies getrokken, is een afweging tussen de diverse mogelijkheden gemaakt en zijn aanbevelingen gedaan.
Naar aanleiding van deze aanbevelingen heeft de gemeenteraad besloten om een gedetailleerder vervolgonderzoek te laten uitvoeren Door Driiver en Partners naar de optie van de bouw van een extra gemeentelijke sporthal bij De Sypel. Het doel van het vervolgonderzoek was om twee varianten voor nieuwbouw De Sypel nader uit te werken, zodat alle initiatieven voor nieuwbouw op een volwaardige manier vergeleken konden worden en om op basis daarvan een overwogen besluit te nemen.
Het vervolgonderzoek bestond uit:
-    het actualiseren van vraag en aanbod van de sportaccommodaties;
-    het belichten van twee varianten voor nieuwbouw De Sypel op het gebied van accommodatie en exploitatie; en
-    het geven van aanbevelingen.
Het gehele onderzoek heeft geleid tot een aanbeveling van de gemeente aan de raad om een nieuwe sportaccommodatie in het hart van Harderwijk te bouwen. 
 

Plaats
Gemeente Harderwijk

Vakgebieden

Diensten