Gemeente Hendrik-Ido-Ambacht

Onderzoek en advies organisatiestructuur HI5Ambacht

Binnen de gemeente Hendrik-Ido-Ambacht is Hi5Ambacht actief op het gebied van sport en cultuur, gezonde leefstijl, vroeg signalering van problemen bij jong en oud, zelfredzaamheid en wijkgericht werken. Hi5Ambacht is in 2012 gestart als een kleinschalig en tijdelijk project, waarbij combinatiefunctionarissen scholen en kinderopvang beter bekend maakten met sport en cultuur.

Inmiddels is het project Hi5Ambacht gegroeid naar een organisatie met meerdere werknemers en stagiaires. Reden voor de gemeente Hendrik-Ido-Ambacht om zorgvuldig stil te staan bij de huidige situatie en te bepalen welke stappen het beste kunnen worden genomen om de organisatie te optimaliseren. 

Drijver en Partners heeft hiervoor in samenwerking en overleg met alle stakeholders in Hendrik-Ido-Ambacht onderzoek gedaan naar de huidige organisatiestructuur van Hi5Ambacht. Op basis van het onderzoek is een advies uitgebracht om de doorontwikkeling van Hi5Ambacht te realiseren en ervoor te zorgen dat deze toekomstbestendig is.

Onlangs heeft het college met unanieme steun van de gemeenteraad besloten om de aanbevelingen in het rapport over te nemen en de voorbereidingen te treffen Hi5Ambacht stapsgewijs te verzelfstandigen. Voor Drijver en Partners betekent dit een vervolg op de opdracht door in de rol van kwartiermaker het implementatietraject voor de verzelfstandiging van HI5Ambacht te leiden.
 

Plaats
Gemeente Hendrik-Ido-Ambacht

Vakgebieden

Diensten