Gemeente Schiedam

Onderzoek exploitatie en beheervormen sportaccommodaties

De gemeente Schiedam beschikt over een flink aantal sportaccommodaties, die door verschillende partijen worden geëxploiteerd. Voor een deel van de accommodaties geldt, dat de overeenkomst met de betreffende exploitant binnenkort afloopt. Ter voorbereiding op de nieuwe exploitatieperiode heeft de gemeente behoefte aan een onderzoek naar de exploitatie van de sportvoorzieningen. Op basis daarvan wil zij inzicht krijgen in het maatschappelijke en financiële rendement daarvan. Daarnaast wenst zij een advies voor de ‘best passende’ beheervorm voor de exploitatie van de sportaccommodaties in de toekomst.

Allereerst is de exploitatie van de zwembaden geanalyseerd. Daarbij is ingegaan op het aanbod, de concurrentie, de demografische en andere relevante ontwikkelingen, het bezoek, de bezetting, het animocijfer, de openstelling, de tarievenstructuur, de personele inzet en de financiële exploitatie. Ook is een exploitatieprognose opgesteld. Voor de binnen- en buitensportaccommodaties is vervolgens een vergelijkbare analyse uitgevoerd. Tevens zijn voor alle accommodaties de gemeentelijke kosten, de meerjarenonderhoudsplannen en de boekwaarden inzichtelijk gemaakt. Tot slot is een eerste verkenning van de sportstimulering uitgevoerd, omdat die ook onderdeel is van de gemeentelijke sportinfrastructuur.

In het tweede deel van het onderzoek zijn de verschillende veel voorkomende beheervormen beschreven en aan de hand van enkele kenmerken met elkaar vergeleken. Om tot een afweging te komen is vervolgens in meerdere sessies met de ambtelijke werkgroep ingegaan op de vraag, aan welke kenmerken de gemeente het meeste belang hecht. Op basis van deze wensen en eisen van de gemeente, alsmede verschillende aanvullende argumenten, is vervolgens de best passende beheervorm bepaald.

Op basis van het onderzoek is besloten om de voorkeursbeheervorm in een businesscase uit te werken.

Plaats
Gemeente Schiedam

Vakgebieden

    Diensten