Gemeente Maasgouw - Stichting Daelzicht

Onderzoek exploitatie mogelijkheden zorgbad

In opdracht van een zorginstelling is onderzoek uitgevoerd naar de exploitatiemogelijkheden van het zwembad op het instellingsterrein. Aanleiding hiervoor zijn de achterblijvende inkomsten, onzekerheid over de staat van onderhoud en de kosten van instandhouding, de niet transparante wijze van bedrijfsvoering, discussie en zorgen bij de gebruikers en de gebrekkige invloed op de exploitatielasten.

Het onderzoek heeft geleid tot een aantal concrete aanbevelingen. De Raad van Bestuur heeft vervolgens Drijver en Partners opdracht gegeven tot implementatie van de gegeven aanbevelingen. Hierbij is specifieke financiële problematiek aan de orde in het kader van de AWBZ en de fiscaliteit.

Plaats
Gemeente Maasgouw - Stichting Daelzicht

Vakgebieden

Diensten