Gemeente Rotterdam

Onderzoek multifunctionele kunstgrasvelden

In de gebiedsontwikkeling Stadionpark wordt het huidige voetbalcomplex Varkenoord getransformeerd tot Sportcampus Rotterdam: een plek waar sport, onderwijs, wonen, werken en bedrijvigheid bij elkaar komen. De Sportcampus biedt een modern en divers sportaanbod, gericht op top- en breedtesport, in georganiseerd en ongeorganiseerd verband. De Sportcampus streeft een zo intensief mogelijk gebruik na, zowel overdag en in de avonden, als doordeweeks en in de weekenden.

De gemeente Rotterdam heeft gevraagd om onderzoek te doen naar de mogelijkheden voor multifunctioneel gebruik van kunstgrasvelden in het algemeen en een specifieke invulling daarvan voor de Sportcampus in het bijzonder.

Daarbij staat vooral de combinatie tussen hockey en voetbal op wedstrijdniveau centraal. Op de campus worden vanaf 2014 zes kunstgrasvoetbalvelden aangelegd (FIFA 1 ster). De opgave is om de velden geschikt te maken voor het beoefenen van diverse sporten en twee velden geschikt te maken voor voetbal en hockey op wedstrijdniveau.

Het onderzoek is in samenwerking met Kybys uitgevoerd. Voor de beantwoording van de onderzoeksvragen is een combinatie gehanteerd van interviews, deskresearch en inbreng van eigen expertise. Dit heeft geresulteerd in een overzicht van 14 voorbeeldprojecten in het land van multifunctioneel gebruik van kunstgrasvelden. De mogelijkheden om hockey en voetbal te combineren zijn geïnventariseerd op basis van de sporttechnische eisen die de KNVB en de KNHB stellen aan het gebruik van kunstgras. In de huidige situatie zijn er geen kunstgrassystemen gecertificeerd voor nationale wedstrijden van de KNHB en KNVB. Van drie leveranciers zijn de huidige producten beschreven die zijn goedgekeurd door de FIFA en de FIH, maar dus niet door de KNHB. Tenslotte is een inrichtingsvoorstel gemaakt voor de velden op de Sportcampus Rotterdam.

Plaats
Gemeente Rotterdam

Vakgebieden

Diensten