Gemeente Utrecht

Onderzoek mogelijke verzelfstandiging van Utrechtse Vastgoed Organisatie

Sinds april 2012 zijn alle vastgoedobjecten en –taken in de gemeente Utrecht gebundeld in de UVO: de Utrechtse Vastgoed Organisatie.

De totale vastgoedportefeuille betreft circa 1.400 objecten en omvat onder andere schoolgebouwen, sportaccommodaties, monumenten, welzijnsaccommodaties, parkeervoorzieningen en de kantoren voor de eigen gemeentelijke huisvesting.

Het doel van de UVO is te groeien naar een open, wendbare, scherpe en betrouwbare netwerkorganisatie. Een kostenefficiënte organisatie die vooral omgevingsgericht is en die kan inspelen op politieke en maatschappelijke veranderingen. 

Bij de vorming van de UVO heeft het College al de opdracht geformuleerd om onderzoek te doen naar mogelijke verzelfstandiging van (onderdelen van) UVO in een accommodatiebedrijf.

De gemeente Utrecht heeft de opdracht gegeven een onderzoek uit te voeren naar de mogelijke verzelfstandiging van onderdelen van UVO en een businesscase op te stellen waarin staat beschreven op welke wijze de vastgoedtaken in een accommodatiebedrijf het beste vorm kan worden gegeven. Met het opstellen van de businesscase worden de contouren geschetst van de toekomstige vastgoedorganisatie in Utrecht. Op basis hiervan kan begin 2014 een besluit worden genomen over de mogelijke oprichting van een accommodatiebedrijf.