Gemeente Amsterdam - Stichting Jaap Eden IJshal

Onderzoek nieuwe ijshal

De Jaap Eden IJsbaan in Amsterdam is een historische ijsbaan en behoort tot de oudste kunstijsbanen wereldwijd. Bij opening in 1961 was het de derde 400-meter baan ter wereld. Sinds de start kan de Jaap Eden IJsbaan jaarlijks rekenen op grote belangstelling. Elk seizoen komen er meer dan 500.000 bezoekers en de baan is daarmee de drukst bezochte ijsbaan in Nederland.

In 1973 is direct naast de 400-meterbaan de Jaap Eden IJshal gerealiseerd. De ijshal is ruim 100 meter lang en ruim 50 meter breed en beschikt over 2000 (vaste) zitplaatsen. Naast schaatsevenementen vinden er popconcerten, vlooienmarkten en indoorsportevenementen plaats.

De ijshal is inmiddels ruim 40 jaar oud en dringend aan renovatie toe. Bovenal is de indeling van de huidige hal inefficiënt. Gezien de staat van onderhoud, de huidige indeling van de hal en de toenemende vraag naar ijs, heeft het bestuur en directie van de stichting IJscomplex Jaap Eden het initiatief opgepakt om een nieuwe ijshal op de huidige locatie te realiseren.

Voor de verdere planvorming, waaronder de uitwerking van de  optimale configuratie van de nieuwe ijshal, heeft de stichting niet alleen behoefte aan een uitgebreide analyse van het huidig en toekomstig gebruik, de financiële kaders voor beheer en exploitatie, de investeringskosten, verduurzaming en andere relevante aspecten die van belang zijn voor de realisatie van een nieuwe ijshal, maar ook dienen scenario’s voor één of twee ijsvloeren te worden verkend en te worden doorgerekend.  Alsmede de eventuele toevoeging van extra ‘krabbelijs’ aan de buitenzijde, de mogelijkheid of wenselijkheid van zomerijs en verkenning van additionele voorzieningen als horeca, schaatswinkel, kinderopvang, en dergelijke.

De stakeholders, zoals de stadsdeelcommissie en de RVE sport van de gemeente Amsterdam, de KNSB, de NIJB, het schaatsgewest, de (ijssport)verenigingen, het onderwijsveld (o.a. UvA en Hoge school) zijn nauw bij het onderzoek betrokken, zodat er maximale informatie is verzameld inzake de kennis, ervaring en wensen van betrokken partijen en er bovenal optimaal draagvlak is gecreëerd.

Op basis van het onderzoek en de uitwerking daarvan door Drijver en partners in concrete planvorming wil de stichting IJscomplex Jaap Eden een afgewogen besluit nemen over de nieuwbouw van de ijshal en de configuratie daarvan in perspectief van de gebruiksmogelijkheden, de investeringskosten en de (financiële) exploitatie.

Plaats
Gemeente Amsterdam - Stichting Jaap Eden IJshal

Vakgebieden

Diensten