Gemeente Alphen aan den Rijn

Onderzoek reële exploitatiebijdrage zwembaden

De gemeente Alphen aan den Rijn beschikt over twee overdekte zwembaden. Beide baden worden door een lokale partij geëxploiteerd. De gemeente en de exploitant hebben bij aanvang van de exploitatie afgesproken, dat de exploitatiebijdrage jaarlijks met een bepaald bedrag wordt verlaagd. De exploitant heeft onlangs aangegeven dat de ‘rek’ er wat dat betreft nu wel uit is en de bijdrage volgend jaar niet verder kan worden verlaagd, aangezien zij dan een flink verlies voorziet. Om die reden had de gemeente behoefte aan een doorlichting van de exploitatie, zodat duidelijk werd hoe efficiënt en effectief er werd geëxploiteerd en in hoeverre er nog ruimte voor verbetering van het maatschappelijk en het financieel rendement was. Daarmee moest ook worden bepaald, of het reëel is om de exploitatiebijdrage conform afspraak verder te verlagen.

Allereerst is de bestaande situatie geanalyseerd. Daarbij is ingegaan op het aanbod, de concurrentie, het bezoek, de bezetting, het animocijfer, de openstelling, de tarievenstructuur, de marketing en externe samenwerking, personeel en organisatie en de financiële exploitatie. Tevens is een vergelijking met de oorspronkelijke begroting gemaakt en zijn de gemeentelijke kosten in kaart gebracht.

Vervolgens is een aantal relevante trends en ontwikkelingen benoemd op het gebied van concurrentie, demografie, sport en maatschappij, zwembaden en fiscaliteit. Op basis van dit alles is een aantal verbetermaatregelen geformuleerd. Per maatregel zijn de maatschappelijke en financiële consequenties beschreven. Dit alles leidde tot een oordeel over een reële exploitatiebijdrage.

De rapportage is afgesloten met de belangrijkste conclusies en aanbevelingen, alsmede een beschrijving van de vervolgstappen.

Plaats
Gemeente Alphen aan den Rijn

Vakgebieden

Diensten