Gemeente Bergen op Zoom

Onderzoek tarieven en accommodatiebeleid

De gemeente Bergen op Zoom is een onderzoek gestart met betrekking tot haar sportaccommodaties. Het onderzoek moet inzicht geven in het huidige aanbod, vraag en behoefte en relevante ontwikkelingen. Het huidige sportbeleid vormt het uitgangspunt bij dit onderzoek.

De gemeente heeft behoefte aan externe ondersteuning om de exploitatie goed door te lichten, om de huidige tarieven te doorgronden, dekkingspercentages inzichtelijk te maken, om Bergen op Zoom qua exploitatie en tarieven te vergelijken met andere gemeenten en om advies te geven over het toekomstige tarievenstelsel en de tarieven.

Drijver en Partners heeft de opdracht niet opgepakt als een op afstand uit te voeren onderzoek, maar veeleer als een samenwerkingsverband met de opdrachtgever en de betrokken beleidsmedewerkers zodat niet alleen expertise wordt geleverd maar ook kennis wordt overgedragen. De aanbevelingen uit de rapportage zijn integraal door de gemeente overgenomen.

Plaats
Gemeente Bergen op Zoom

Vakgebieden

Diensten