Gemeente Geldrop-Mierlo

Onderzoek toekomst zwembad

Het zwembad in Geldrop is eigendom van een private partij, die jaarlijks een bijdrage van de gemeente ontvangt. Het bad is al vele jaren onderwerp van discussie. Enige tijd geleden heeft de eigenaar een voorstel gedaan over de toekomst van het bad, maar dat is door de raad niet geaccepteerd. Op verzoek van de raad heeft de gemeente behoefte aan een onderzoek naar enkele alternatieve scenario’s, te weten:

  1. de gemeente realiseert een nieuwe zwemvoorziening;
  2. de gemeente realiseert samen met een buurgemeente een nieuwe zwemvoorziening;
  3. de gemeente koopt het terrein en het zwembad van Laco en voert een volledige renovatie en eventueel uitbreiding van het zwembad uit.

Eerst is de bestaande situatie van het zwembad geanalyseerd voor wat betreft het aanbod, het bezoek, de gemeentelijke financiële bijdrage, de concurrentie en demografische en andere ontwikkelingen. Daarna zijn de eerste twee scenario’s uitgewerkt. Daarbij is telkens ingegaan op de behoefte c.q. het bezoek, op basis waarvan een passende configuratie is bepaald. Daarvoor zijn de investerings- en exploitatiekosten geraamd. Vervolgens is het derde scenario uitgewerkt qua bezoek en investerings- en exploitatiekosten. De scenario’s zijn met elkaar vergeleken en per scenario zijn risico’s voor de gemeente benoemd. Tevens is op duurzaamheidsaspecten en fiscale ontwikkelingen ingegaan.

Op basis van dit alles zijn aanbevelingen gedaan, waarbij ook aandacht aan het plan van de eigenaar is besteed.

Plaats
Gemeente Geldrop-Mierlo

Vakgebieden

Diensten