Gemeente Heerlen

Onderzoek toekomst zwembaden Heerlen

Ter versterking van de algehele profilering van het Centrumgebied is in het coalitieakkoord opgenomen, dat er in het centrum van Heerlen een zwembad wordt gerealiseerd. Daarnaast dient het bestaande gemeentelijke zwembad te worden gerenoveerd. Om de wens van het Centrumbad te concretiseren, heeft de gemeente behoefte aan een haalbaarheidsonderzoek naar het Centrumbad en in het verlengde daarvan naar de configuratie van het bestaande bad.

Eerst is de bestaande zwembadsituatie in Heerlen geanalyseerd. Daarbij is ingegaan op het aanbod en het bezoek van het huidige zwembad, de zwemvoorzieningen in de omgeving, demografische en andere trends, alsmede de kosten van de renovatie. Daarna is op de toekomstige behoefte aan zwemwater ingegaan en die is met het aanbod vergeleken. Op basis daarvan en aan de hand van enkele gemeentelijke uitgangspunten is vervolgens een passende configuratie voor het Centrumbad bepaald, waarbij twee varianten zijn onderscheiden. Voor elke variant is een raming van de investeringskosten, het bezoek en de exploitatiebaten en -lasten gemaakt. Ook is op de mogelijkheden op het gebied van duurzaamheid ingegaan en zijn de gevolgen van het Centrumbad voor het bestaande zwembad bepaald.

Tot slot zijn de varianten met elkaar vergeleken en zijn mogelijke vervolgstappen geschetst.

Plaats
Gemeente Heerlen

Vakgebieden

Diensten