Gemeente Ridderkerk

Onderzoek toekomstscenario’s recreatiecentrum

In opdracht van de gemeente Ridderkerk onderzoekt Drijver en Partners in samenwerking met STRAMAN Management en Advies B.V de verschillende toekomstscenario’s voor recreatiecentrum de Fakkel, dat bestaat uit een zwembad en een sporthal. Het complex verkeert in een verouderde technische staat, wat zich vertaalt in hoge energie‐ en onderhoudskosten.

Het onderzoek voor het sportcomplex is gericht op zowel de korte als lange termijn. Er worden verschillende scenario’s uitgewerkt, waarbij mogelijkheden voor verduurzaming een belangrijk aandachtspunt zijn. Op basis daarvan kan de gemeenteraad een onderbouwd besluit nemen met betrekking tot de toekomst van het zwembad. 

 

De scenario’s betreffen:
1.    Renoveren en verduurzamen;
2.    Vernieuwbouwen;
3.    Nieuwbouw van het zwembad en sporthal op bestaande locatie in verschillende varianten. 
Deze worden beoordeeld op haalbaarheid, levensduur, duurzaamheid, veiligheidsaspecten, investerings‐ en exploitatiekosten.

Het onderzoek wordt uitgevoerd en opgesteld in nauwe samenwerking met de gemeente, Sport Service Ridderkerk (exploitant) en andere betrokken partijen (aangesloten (zwem)verenigingen, gebruikers uit het onderwijs, andere gebonden gebruikers).

Plaats
Gemeente Ridderkerk

Vakgebieden

Diensten