Gemeente Woerden

Ontwikkelen tarieven - en subsidiemodel voor zes multifunctionele accommodaties (MFA’s)

Gemeente Woerden streeft ernaar dat alle inwoners naar vermogen meedoen. Om de gemeentelijke opgave Sociaal Werken in de Wijk goed tot uitvoer te brengen, vraagt dit niet alleen een veranderde visie op welzijn en activiteiten, maar ook op accommodaties. In de gemeente Woerden is daarom gestart met het concept ‘Huizen van..’, waarin gestreefd wordt naar een centrale ontmoetingsplek voor, door en met bewoners. De accommodaties die hiervoor op het oog zijn, bestaan al (dorpshuizen/wijkcentra), maar kennen een zeer gedifferentieerd tarief- en subsidiestelsel. Met de opgave Sociaal Werken in de Wijk is dit ook het moment om hier meer eenduidigheid in aan te brengen. 

Daarvoor heeft de gemeente Woerden Drijver en Partners gevraagd een tarieven - en subsidiemodel voor de zes beoogde Huizen van Woerden (MFA’s) te ontwikkelen. 
In haar rapportage heeft Drijver en Partners de onderlinge verschillen van de accommodaties in kaart gebracht en op basis daarvan mogelijke tarieven - en subsidiemodellen voorgesteld.

Plaats
Gemeente Woerden

Vakgebieden

Diensten