Gemeente Delft

Opstellen sportaccommodatieplan

Delft (circa 100.000 inwoners) kent een grote verscheidenheid aan binnen- en buitensportaccommodaties. De gemeente heeft Drijver en Partners eind 2014 gevraagd een sportaccommodatieplan op te stellen, dat antwoord geeft op de volgende vijf hoofdvragen:

  • Wat heeft Delft nodig aan accommodaties nu en over 10 tot 20 jaar?
  • Hoe regelt de gemeente exploitatie en beheer?
  • Wat is de integrale kostprijs van de accommodaties?
  • Wat wordt het tarievenbeleid?
  • Hoe kan de gemeente een bezuiniging realiseren op de sportbegroting?


Drijver en Partners heeft in nauw overleg met de gemeente en verenigingen (klankbordgroep) in anderhalf jaar tijd een plan opgesteld, dat met succes door de gemeenteraad is vastgesteld. Een belangrijke meerwaarde van de studie is dat naar aanleiding van het sportaccommodatieplan, de gemeenteraad heeft besloten dat de afdeling Sport een investeringsagenda mag opstellen ter versterking van de Delftse infrastructuur voor sport en bewegen. Wat begon als een bezuiniging, heeft uiteindelijk geleid tot draagvlak (ambtelijk en bestuurlijk) voor toekomstige investeringen in sport en bewegen.

Plaats
Gemeente Delft

Vakgebieden

Diensten