Gemeente Landgraaf

Overdracht exploitatie zwembad

De gemeente Landgraaf is eigenaar van een zwembad, dat waarschijnlijk binnen twee jaar wordt gesloten en door een nieuw bad wordt vervangen. De overeenkomst met de bestaande commerciële exploitant loopt op korte termijn af. Om verschillende redenen wenst de gemeente de exploitatie tot de opening van het nieuw bad door een lokale stichting te laten voorzetten. Dat betekent dat de exploitatie moet worden overgedragen en wel binnen zeer korte tijd. Op verzoek van de gemeente heeft Drijver en Partners dit proces begeleid. Dit begeleiding bestond op hoofdlijnen uit:

  • aanleveren en bijhouden van actielijsten met alle uit te voeren acties;
  • beschikbaar stellen van formats en voorbeelden;
  • beoordelen van de door de stichting opgestelde begroting;
  • beoordelen van de door de gemeente opgestelde overeenkomst met de exploitant;
  • opstellen van een overzicht van alle verrekeningen tussen de huidige en de toekomstige exploitant;
  • beoordelen van de bestaande situatie aan de hand van de criteria van het Keurmerk Veilig en Schoon, inclusief het opstellen en implementeren van een verbeterplan.
     

Tijdens tweewekelijkse bijeenkomsten met de initiatiefnemers en het management van het zwembad is de voortgang van de overdracht besproken.

Plaats
Gemeente Landgraaf

Vakgebieden

Diensten