Aalsmeer

Procesbegeleiding herijken toekomstvisie dorpshuis

De Oude Veiling is de huiskamer van Aalsmeer, een ontmoetingsplek voor jong en oud waar activiteiten op sociaal, cultureel, educatief en maatschappelijk vlak plaatsvinden.
De Oude Veiling heeft een bestaande visie waarin de plannen voor de toekomst zijn vastgelegd. Mede door de coronacrisis heeft de uitvoering van deze plannen stilgelegen. Dit is een reden voor de gemeente Aalsmeer om de bestaande toekomstvisie te laten herijken. 

Voor de herijking van de toekomstvisie is een stuurgroep bestaande uit de exploitant en vertegenwoordigers van de diverse belanghebbende opgericht. Om een goede inhoudelijke discussie tussen de leden van de stuurgroep te bevorderen is Drijver en Partners gevraagd het proces te begeleiden om tot een herijkte toekomstvisie te komen.

Concreet bestond de opdracht uit het voorbereiden en begeleiden van een drietal sessies. Door de grote ervaring, kennis en expertise van Drijver en Partners op het gebied van exploitatie van maatschappelijk vastgoed, was de procesbegeleiding ook op inhoud van toegevoegde waarde.

Het resultaat van het proces is een gedragen nieuw bedrijfsplan dat voorgelegd is aan de gemeente Aalsmeer.

Plaats
Aalsmeer

Vakgebieden

Diensten