Gemeente Eindhoven

Procesbegeleiding implementatie bezuinigingen en ambities sport

De gemeente Eindhoven moet net als veel gemeenten in Nederland fors bezuinigen. In dat kader is er voor de sector sport een taakstelling opgelegd van ongeveer 3 miljoen euro. In de commissienotitie “Sportvisie 2015-2019” is op hoofdlijnen aangegeven hoe deze bezuinigingen gerealiseerd zouden moeten worden. Naar aanleiding van eerder onderzoek naar de haalbaarheid van de bezuinigingstaakstellingen heeft de gemeente Eindhoven verschillende opdrachten inzake de uitvoering van de sportvisie uitgezet. Deze opdrachten, uiteenlopend van het doorlichten van de financiële en personele organisatie van de sector sport tot aan het opstellen van integrale en gedragen toekomstvisies voetbal en binnensport, moeten leiden tot concrete bezuinigingen die in de praktijk gerealiseerd (kunnen) worden.

In dat kader maken de opdrachten deel uit van een integraal traject met name ook vanwege hun onderlinge afhankelijkheid en samenhang. De gemeente Eindhoven wenst daarbij ondersteunt te worden door een procesbegeleider, die verantwoordelijk is voor de voortgang van het gehele proces en tevens dient als contactpersoon, aanspreekpunt en klankbord voor de gemeente. De procesbegeleider is tevens op de hoogte van alle ontwikkelingen binnen de verschillende opdrachten en zal vanuit die rol coördinatie en regie over het proces voeren en sturen op het gewenste resultaat, waarbij alle onderlinge afhankelijkheden, verbanden en relaties worden bewaakt.

Plaats
Gemeente Eindhoven

Vakgebieden

Diensten