Gemeente Halderberge

Procesbegeleiding overdracht exploitatie dorpshuis

In de kern Hoeven (gemeente Halderberge) wordt een nieuw dorpshuis / multifunctionele accommodatie gerealiseerd in de Sint Jan de Doperkerk ter vervanging van het huidige dorpshuis Het Kompas. 

In de startfase van dit project heeft Drijver en Partners een businesscase opgesteld met het gewenste exploitatie- en beheermodel voor de nieuw te realiseren dorpshuis en het projectteam ondersteund bij de uitwerking daarvan.

Opstarten nieuwe stichting

Gaande het traject deden zich aandachtspunten voor in relatie tot exploitant van het bestaande dorpshuis. Deze deden de gemeente besluiten de relatie te beëindigen en een stichting voor het nieuwe dorpshuis op te richten. 
Om het nieuwe bestuur niet te belasten met mogelijke overdrachtsperikelen, heeft de gemeente Drijver en Partners gevraagd om in de functie van procesbegeleider de stichting op te richten en als interim-bestuurder de overdracht voor te bereiden en tot stand te brengen. 

De opdracht bestond uit de volgende taken:

  • Oprichten stichting Dorpshuis ’t Kompas en interim-bestuur
  • Inventarisatie overnameverplichtingen en voorbereiden overdracht exploitatie
  • Inrichten en operationaliseren werkorganisatie inclusief overeenkomsten stichting/gemeente en stichting/derden
  • Overdracht exploitatie, afwikkeling en overdracht bestuurstaken aan nieuw stichtingsbestuur