Gemeente Leiderdorp

Procesbegeleiding toekomstbestendige manege

Manege Liethorp in Leiderdorp beschikt over 48 ruime binnen- en buitenboxen, waarvan de helft voor pensionpaarden. Daarnaast twee overdekte rijbanen (20×40), een verlichte buitenrijbaan (20×40) die alle drie zijn voorzien van een Agterbergbodem, longeerring, paddocks en weides.
Het huidige Liethorp bestaat uit twee juridische entiteiten, Stichting Ruiterschool Liethorp en Ruitervereniging Liethorp. De Stichting is eigenaar van de opstallen en stelt zich op als verhuurder en de Vereniging als huurder. Deze constructie is in het verleden gekozen vanwege fiscale voordelen, maar door nieuwe wetgeving is dit nu niet meer noodzakelijk. De gemeente Leiderdorp is eigenaar van de gronden.

Beide besturen worstelen met hun bezetting en de algehele bedrijfsvoering behoeft een organisatieverbetering. De Vereniging Liethorp zit momenteel tevens financieel in zwaar weer. Beide entiteiten willen de continuïteit van de ruitersport in Leiderdorp en omgeving borgen. De Gemeente Leiderdorp onderschrijft dit en heeft Drijver en Partners gevraagd het proces te begeleiden om tot één entiteit te komen en een toekomstbestendige organisatie met een gedragen businessplan.

Deze opdracht bestond uit:

 • Vastleggen gemaakte afspraken en het opstellen van een intentieovereenkomst
 • Het begeleiden van de projectgroep bij het:
  • analyseren en beoordelen huidige situatie;
  • vaststellen van op te lossen knelpunten;
  • analyseren van de randvoorwaarden en uitgangspunten bestuur;
  • verkennen van de mogelijke beheervormen voor de nieuwe entiteit: het voor elk scenario in beeld brengen van de exploitatie, de financiële, fiscale, juridische, personele en maatschappelijke effecten;
  • voorbereiden van de overstap naar de nieuwe beheervorm.

Drijver en Partners heeft voor specifieke kennis van hippisch ondernemingen samengewerkt met Frank Laenen van Wakker Ondernemen.

Het resultaat van deze opdracht is een door de ALV gedragen besluit met onderleggers, om over te kunnen gaan tot implementatie van de nieuwe beheervorm. De daadwerkelijke implementatie van het gekozen beheermodel wordt door Stichting Ruiterschool Liethorp en Ruitervereniging Liethorp zelf opgepakt op basis van de documenten die voor het ALV-besluit zijn voorbereid.

Plaats
Gemeente Leiderdorp

Vakgebieden

Diensten