Gemeente Den Haag

Quick scan uitbreiding zwembad

Naar aanleiding van een eerder door Drijver en Partners uitgevoerd onderzoek naar de huidige en toekomstige benodigde zwemwatercapaciteit in Den Haag, alsmede de ambities in het coalitieakkoord, heeft de gemeente behoefte aan een quick scan van enkele scenario’s voor de uitbreiding van een bestaand zwembad met extra zwemwater.

Allereerst is een actualisatie van het eerdere onderzoek uitgevoerd, voor wat betreft het aanbod, de concurrentie en het bezoek van het betreffende zwembad. Daarna zijn de scenario’s uitgewerkt. Daarbij is telkens de configuratie beschreven en een raming van de investeringskosten, het extra bezoek en de exploitatiebaten en -lasten gemaakt. Vervolgens is op de locatie ingegaan, alsmede op de aanpassingen in het bestaande aanbod. Tevens zijn enkele referentieprojecten benoemd en is een alternatief scenario uitgewerkt. Tenslotte zijn de mogelijkheden van aanbouw van een clubhuis voor een zwemvereniging verkend.

Op basis van de analyse is een afweging gemaakt en zijn aanbevelingen en vervolgstappen benoemd.

Plaats
Gemeente Den Haag

Vakgebieden

Diensten