Gemeente Wageningen

Quickscan geschiktheid pand voor kunst en cultuur

In opdracht van de gemeente Wageningen hebben wij een quickscan uitgevoerd om te weten of een bestaand pand geschikt is om kunst en cultuur in onder te brengen.

Voor het bepalen of het pand geschikt is gekeken naar

  • de ruimte en inrichtingsbehoeften van 3 gezelschappen
  • de geschiktheid van het pand voor kunst en cultuureducatie

Voor het bepalen of een rendabele exploitatie mogelijk is er een raming gemaakt van de te verwachten kosten en baten.

Op basis van de uitkomsten hebben wij de gemeente geadviseerd naar een alternatieve huisvesting voor kunst en cultuur op zoek te gaan.

Plaats
Gemeente Wageningen

Vakgebieden

Diensten